Voor wie?

De dagactiviteiten richten zich op ouderen die beperkingen hebben op het gebied van:

  • geheugen en oriëntatie
    voor o.a. dementerende ouderen
  • sociale redzaamheid
    voor ouderen die door de dementie of een andere beperking in een sociaal isolement dreigen te raken
  • bewegen en verplaatsen
    voor ouderen die lichte lichamelijke verzorging nodig hebben
  • psychisch functioneren

Ouderen die geboren en getogen zijn in het buitengebied of op een andere manier binding hebben met het platteland, het buitenleven en de natuur, zullen zich hier zeker thuis voelen.

De dagactiviteiten zijn ook zeer geschikt voor mensen die behoefte hebben aan een duidelijke dagstructuur en een zinvolle invulling van de dag.

Onze medewerkers ondersteunen u op professionele wijze, die aansluit bij uw zorgvraag. Door deelname aan dagactiviteiten voor ouderen worden de mantelzorgers ontlast waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Voor deze voorziening is een WMO-indicatie nodig. Deze loopt via de gemeente waarin u woont. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.
Indien u een WLZ indicatie heeft kunt u ook gebruik maken van de dagbesteding op Gasthoeve de Zonnebloem. Een WLZ-indicatie wordt afgegeven via het zorgkantoor.

 

Langer zelfstandig thuis blijven wonen is toch ieders ideaal.