Welzijn

Het WELZIJN staat bij ons hoog in het vaandel. Door kleinschaligheid en veel persoonlijke aandacht proberen we dit gestalte te geven.


De gasten worden door ons zelf opgehaald en thuis gebracht. Hierdoor zijn er zeer korte lijnen met familie, mantelzorgers en thuiszorg-organisaties, bijv. Carinova en Buurtzorg.

Samenwerking met diverse zorginstellingen waarborgt een professionele ondersteuning. Indien nodig kan er een beroep gedaan worden op de expertise van deze instellingen.

 

 

Tussen de middag wordt gezamelijk een warme maaltijd genuttigd en is er gelegenheid om even te rusten.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt met behulp van enthousiaste vrijwilligers en stagiares.

Kortom:

Uw welzijn onze zorg!